CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst

Leerlingenraad

Inspraak door leerlingen op onze school vinden wij ontzettend belangrijk. Samen met de leerlingen willen wij een fijn leerklimaat op school creëren. 

Uit alle bovenbouwgroepen zijn kinderen gekozen om met juf Elly, onze directeur, te praten over zaken die zij belangrijk vinden. Er zijn allerlei goede ideeën op tafel gekomen die we willen gaan bespreken dit jaar. Er staat in iedere klas door de leerlingen van de leerlingenraad een ideeënbus gemaakt worden.
Op deze manier willen we als school handen en voeten geven aan burgerschapsvorming en de mening van leerlingen serieus nemen.