CBS De Acker spreekt de taal van de toekomstWie kunt u tegenkomen als u onze school binnenstapt?
Uiteraard onze directeur, Elly Berghout, of onze adjunct-directeur, Miranda van der Starre of één van onze intern begeleiders (IB-ers), Marleen Kroes of Marijke Halma. Mocht u bellen dan is de kans groot dat u onze administratieve medewerker, Jeanne Torenvlied, aan de telefoon krijgt.  Joyce Gepkens verzorgt alle ICT op onze school. 

Als u een kijkje in de klas neemt, dan komt u de volgende leerkrachten tegenMarianne Bik: ondersteuning en begeleiding van leerlingen
Celest Slabbekoorn: ondersteuning en begeleiding van leerlingen
Bente van Dijk: gymleerkracht
Brahim Laraba: conciërge.
 
Komend jaar krijgt de school extra gelden om in te zetten voor werkdrukverlaging en 'lichte ondersteuning'. Leerkrachten zullen volgens een schema vrij geroosterd worden en extra tijd krijgen om hun taken te doen, zoals de klassenadministratie, kindgesprekken, toetsen afnemen enz. Ook zal er extra tijd zijn voor de begeleiding van kinderen. Anja Westerhof zal dit jaar de Klimopklas begeleiden.