CBS De Acker spreekt de taal van de toekomst

      Welkom op de website van CBS de Acker

CBS De Acker is een open Protestants Christelijke school, waar kinderen in een veilige omgeving kwalitatief goed onderwijs krijgen. Daarbij schenken wij veel aandacht aan taal- / en leesvaardigheid. Want wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen beter scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Door kinderen veel met taal in aanraking te brengen, helpen wij hen om het beste uit zichzelf te halen.
Op onze school hebben we brede schoolactiviteiten rondom boeken en leesplezier. Zo zijn er Engelse lessen van groep 1 t/m 8, activiteiten met de schoolbibliotheek, 'digi-taal', schrijvers in de klas en op veel verschillende manieren lezen.
 

CBS De Acker

 Hanteert als lesrooster het 5-gelijke-dagenmodel

      "Alle leerlingen van alle leerjaren hebben iedere schooldag les van 8.30- 14.00 uur"

  • Structuur en rust voor de kinderen
  • Iedere dag is hetzelfde
  • Alle kinderen lunchen op school. U geeft de lunch zelf mee aan uw kind.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan het lunchen op school.
  • De groepsleerkracht is de hele dag zelf bij de groep
  • Na schooltijd is er genoeg tijd voor leerkrachten voor nascholing en overleg.
  • Ouders kunnen hun werk op alle dagen van de week goed combineren met de schooltijden van de kinderen.
  • Naschoolse opvangorganisaties sluiten aan bij onze schooltijden.
  • Na schooltijd is er voor kinderen ruim voldoende tijd om bij vriendjes of vriendinnetjes af te spreken.