CBS De Acker

Welkom op CBS De Acker!
Op deze site kunt u allerlei informatie vinden over onze school.
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich bij ons op school thuis voelt. Wij bieden een vertrouwde omgeving waar de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Hierbij hebben wij niet alleen aandacht voor de kennisvakken, maar ook voor de sociale ontwikkeling, de zelfstandigheid en de creatieve ontwikkeling van het kind. De kinderen zijn bij ons actief betrokken bij de lessen en werken met elkaar samen. Een goede communicatie, openheid en structuur zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Bent u ge´nteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Elly Berghout
directeur CBS De Acker

De basis voor een hoopvolle toekomst!

Take It Easy: Engels vanaf groep 1     
  
 AGENDA  NIEUWS
24 november: 10 minuten gesprekken en 15 minuten gesprekken groepen 8

27 november: 10 minuten gesprekken gr. 5b en 15 minuten gesprekken groepen 8

28 november: themaviering bovenbouw

1 december: 15 minuten gesprekken groepen 8

5 december: Sinterklaas continurooster
Nieuw...

...De stoomboot in groep 3/4B
...Sinterklaas in de klas in groep 1/2D
...Herfstfoto's in groep 1/2B
...Muzische Vorming groepen 5A, 6A, 7A en groepen 5B, 7B, 8B
...Koekenbakkers in de groepen 3A en 3B/4B
...Foto's creamiddag
...Foto's Koos de vuilnisman in groep 7B


Neem dus gerust een kijkje op de groepspagina van uw (klein)kind.
De notulen van de MR vergadering van 8 oktober vindt u hier.
Het jaarverslag 2013-2014 van de MR kunt u hier lezen.

 

Op de website "scholen op de kaart" vindt u nog meer informatie over onze school. Klik hier als u deze site wilt openen!